Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Dokumenty úřadu

Název Soubor Velikost
Informace o záměru obce doc doc 171 kB
Informace o pronájmu nemovitosti doc doc 171 kB
Informace o schváleném rozpočtu 2017 a střednědobém výhledu 2018-2019 SMSV pdf pdf 109 kB
Výsledky hospodařeni VHOS za rok 2016 pdf pdf 424 kB
Návrh střednědobého výhledu SMSV 2018-2019 pdf pdf 208 kB
Návrh rozpočtu na rok 2017 SMSV Poličsko pdf pdf 350 kB
Nedostatečně identifikovaní vlastnící nemovitostí na územé obce Široký Důl xlsx xlsx 13 kB
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důl pdf pdf 238 kB
Usnesení o provedení opravy doc doc 535 kB
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důl pdf pdf 235 kB
Záměr dispozice s majetkem obce Široký Důl pdf pdf 236 kB
Projekt "Veřejně prospěšné práce" docx docx 78 kB
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pdf pdf 752 kB
Závěrečná zpráva za rok 2015 - SMSV pdf pdf 525 kB
Závěrečný účet za rok 2015 - SMSV pdf pdf 525 kB
Návrh rozpočtu SMSV Poličsko na rok 2016 pdf pdf 347 kB
Výsledky hospodaření vodovodu za rok 2015 pdf pdf 735 kB
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje pdf pdf 777 kB
Zahájení zjišťovacího řízení - samoobslužná čerpací stanice pdf pdf 231 kB
Záměr dispozice s majetkem obce pdf pdf 231 kB
Informace - kotlíková dotace doc doc 144 kB
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důl pdf pdf 128 kB

Rozpočty obce

Název Soubor Velikost
Rozpočtové opatření č.1/2019 pdf pdf 545 kB
Schválený rozpočet na rok 2019 docx docx 15 kB
Rozpočtové opatření č. 6 pdf pdf 790 kB
Rozpočtové opatření č. 5 pdf pdf 712 kB
Roupočtové opatření č. 1 pdf pdf 62 kB
Rozpočtové opatření č. 2 pdf pdf 30 kB
Rozpočtové opatření č. 3 pdf pdf 31 kB
Rozpočtové opatření č. 4 pdf pdf 37 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2018 docx docx 16 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2017 docx docx 17 kB
Střednědový výhled rozpočtu obce do roku 2019 pdf pdf 53 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2016 doc doc 72 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2015 doc doc 69 kB

Hospodaření obce a přísp. organizace

Název Soubor Velikost
Schválený střednědobý rozpočtový výhled školy docx docx 15 kB
Schválený rozpočet školy 2019 docx docx 14 kB
Příloha školy 2018 pdf pdf 4 MB
Rozvaha školy 2018 pdf pdf 624 kB
Výkaz zisku a ztrát školy 2018 pdf pdf 683 kB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 pdf pdf 5 MB
Příloha 2018 pdf pdf 4 MB
Rozvaha 2018 pdf pdf 629 kB
Výkaz zisku a ztrát 2018 pdf pdf 687 kB
Fin 2 - 12 2018 pdf pdf 4 MB
Příloha ZŠ a MŠ 2017 pdf pdf 4 MB
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ 2017 pdf pdf 517 kB
Rozvaha ZŠ a MŠ 2017 pdf pdf 454 kB
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ 2018 docx docx 14 kB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 pdf pdf 375 kB
Příloha obce 2017 pdf pdf 4 MB
Rozvaha obce 2017 pdf pdf 530 kB
Výkaz zisku a ztrát obce 2017 pdf pdf 682 kB
Fin 2-12 M 2017 pdf pdf 4 MB
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 doc doc 59 kB
Rozpočet ZŠ a MŠ Široký Důl na rok 2017 docx docx 14 kB
Příloha ZŠ a MŠ 2016 pdf pdf 4 MB
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ 2016 pdf pdf 591 kB
Rozvaha ZŠ a MŠ 2016 pdf pdf 450 kB
Zpráva o hospodaření obce 2016 pdf pdf 4 MB
Závěrečný účet obce 2016 - návrh doc doc 59 kB
Příloha obce 2016 pdf pdf 4 MB
Výkaz zisku a ztrát obce 2016 pdf pdf 593 kB
Rozvaha obce 2016 pdf pdf 456 kB
Fin 2-12 M 2016 pdf pdf 4 MB
Příloha ZŠ a MŠ za rok 2015 pdf pdf 3 MB
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ za rok 2015 pdf pdf 567 kB
Rozvaha ZŠ a MŠ za rok 2015 pdf pdf 432 kB
Příloha obce za rok 2015 pdf pdf 4 MB
Výkaz zisku a ztrát obce za rok 2015 pdf pdf 570 kB
Rozvaha obce za rok 2015 pdf pdf 437 kB
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 pdf pdf 2 MB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Odpověď na žádost ze dne 28.6.2017 doc doc 166 kB
Odpověď na žádost z 31.10.2017 doc doc 166 kB
Žádost o poskytnutí informací ze dne 31.10.2017 pdf pdf 37 kB
Odpověď na žádost ze dne 19.10.2017 doc doc 166 kB
Žádost o posktnutí informaci ze dne 19.10.2017 pdf pdf 10 kB
Odpověď na žádost ze dne 21.8.2017 pdf pdf 121 kB
Žádost o poskytnutí informací ze dne 21.8.2017 pdf pdf 453 kB
Odpověď na žádost ze dne 17.7.2017 pdf pdf 163 kB
Žádost o poskytnutí informací ze dne 17.7.2017 docx docx 184 kB
Žádost o poskytnutí informací ze dne 28.6.2017 pdf pdf 146 kB
Odpověď na žádost ze dne 24.5.2017 pdf pdf 191 kB
Žádost o poskytnutí informací ze dne 24.5.2017 pdf pdf 146 kB
Odpověď na žádost ze dne 16.2.2017 doc doc 166 kB
Žádost o poskytnutí informací ze dne 16.2.2017 pdf pdf 444 kB
Formulář žádost o poskytnutí informaci docx docx 13 kB
Poskytování informací dle zákon č.106/1999 Sb. doc doc 33 kB

Dokumenty mikroregionu

Název Soubor Velikost
Střednědobý výhled Mikroregion Desinka pdf pdf 268 kB
Schválený rozpočet Mikroregion Desinka 2017 pdf pdf 201 kB
Střednědobý výhled,rozpočet a závěrečný účet KSM a Mikroregionu Poličsko doc doc 24 kB
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovém výhledu ZSO Borovsko pdf pdf 53 kB
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a střednědobém výhledu rozpočtu Mikroregionu Poličsko pdf pdf 206 kB
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a střednědobém výhledu rozpočtu KSM doc doc 129 kB
ZSO Borovsko - návrh rozpočtu na rok 2017 pdf pdf 65 kB
Pozvánka na valnou hromadu KSM doc doc 101 kB
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion Poličsko doc doc 71 kB
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Kraj Smetany a Martinů xls xls 104 kB
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Poličsko xls xls 161 kB
Návrh rozpočtu na rok 2017 Mikroregion Desinka xls xls 31 kB
Návrh rozpočtu ASAZZ na rok 2017 pdf pdf 189 kB
Zpráva o přezkoumání hospodaření ZSO Borovsko za rok 2015 pdf pdf 2 MB
ZSO Borovsko výkazy za rok 2015 pdf pdf 161 kB
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2015 pdf pdf 88 kB
Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2015 zip zip 3 MB
Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregion Desinka pdf pdf 156 kB
Návrh rozpočtu ZSO Borovsko na rok 2016 doc doc 32 kB
Pozvánka na valnou hromadu svazku Kraj Smetany a Martinů doc doc 100 kB
Návrh rozpočtu na rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů xls xls 104 kB
Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí AZASS pdf pdf 107 kB
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Poličsko xls xls 162 kB
Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko doc doc 71 kB
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Desinka xls xls 31 kB

Veřejné vyhlášky

Název Soubor Velikost
Seznam nemovitostí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem pdf pdf 219 kB
Veřejná vyhláška pdf pdf 237 kB
Uzávěrka silnice - situační plán pdf pdf 316 kB
Grafika k veřejné vyhlášce k přechodným úpravám provozu pdf pdf 1 MB
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf pdf 229 kB
Mapka k veřejné vyhlášce pdf pdf 121 kB
Veřejná vyhláška pdf pdf 534 kB
Veřejná vyhláška - návrh místní úpravy komunikace mapa pasportu pdf pdf 1 MB
Veřejná vyhláška - návrh místní úpravy komunikace pdf pdf 275 kB
Veřejná vyhláška - oprava opatření obecné povahy pdf pdf 210 kB
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pdf pdf 284 kB
Veřejná vyhláška pdf pdf 311 kB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostaku vody pdf pdf 240 kB
Veřejná vyhláška - změna č.1 ÚP obce Lubná pdf pdf 303 kB
Rozhodnutí - veřejná vyhláška doc doc 40 kB
Veřejná vyhláška pdf pdf 127 kB

Výroční zprávy

Název Soubor Velikost
Výroční zpráva za rok 2016 doc doc 23 kB
Výroční zpráva za rok 2015 doc doc 23 kB

Obecně závazné vyhlášky

Název Soubor Velikost
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o nočním klidu pdf pdf 469 kB
Obecně závazná vyhláška obce Široký Důl č. 3/2015 o místním poplatku ze psů doc doc 77 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doc doc 83 kB
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Široký Důl doc doc 67 kB
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad doc doc 55 kB
Obecně závaná vyhláška o místním poplatku ze psů pdf pdf 31 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
II/4 - Výkres předpokládaných záborů půdních fondů-právní stav pdf pdf 709 kB
II/1 - Koordinanční výkres-právní stav pdf pdf 1 MB
I/3 - Výkres veřejných prospěšných staveb, opatření a asanací-právní stav pdf pdf 423 kB
I/2 - Hlavní výkres-právní stav pdf pdf 852 kB
I/1 - Výkres základního členění území-právní stav pdf pdf 423 kB
I/0 - Textová část ÚP- právní stav pdf pdf 434 kB
II.3 - Výkres předpokládaných záborů-změna ÚP pdf pdf 142 kB
II.2 - Koordinanční výkres - výřez 2-změna ÚP pdf pdf 261 kB
II.1 - Koordinančí výkres - výřez 1-změna ÚP pdf pdf 194 kB
I.4 - Hlavní výkres - výřez 2-změna ÚP pdf pdf 159 kB
I.3 - Hlavní výkres - výřez 1-změna ÚP pdf pdf 121 kB
I.2 - Výkres základního členění - výřez 2-změna ÚP pdf pdf 149 kB
I.1 - Výkres základního členění - výkres 1-změna ÚP pdf pdf 105 kB
I.0 - Textová část změny a její odůvodnění pdf pdf 611 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
Veřejnoprávní smlouva KSM 2018 pdf pdf 56 kB
Veřejnoprávní smlouva KSM 2018 pdf pdf 51 kB
Veřejnoprávní smlouva Mikroregion Poličsko 2018 pdf pdf 55 kB
Veřejnoprávní smlouva 16/2017-P doc doc 37 kB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dopravní automobil pdf pdf 122 kB
Veřejnoprávní smlouva č.12/2017 pdf pdf 58 kB
Veřejnoprávní smlouva 2-2017 pdf pdf 66 kB
Veřejnoprávní smlouva 1-2017 pdf pdf 58 kB
Veřejnoprávní smlouva - Mikroregion Poličsko pdf pdf 1015 kB

Zpravodaj obce před rokem 2018

Název Soubor Velikost
Informační leták č.1 pdf pdf 4 MB
Občasník Obce Široký Důl pdf pdf 1 MB
Kotlíková dotace pdf pdf 475 kB
Občasník 2015 pdf pdf 2 MB

Zpravodaj obce 2019

Název Soubor Velikost
Občasník č. 2 pdf pdf 5 MB
Občasník č. 1 pdf pdf 3 MB

Patička stránky