Obsah stránky

Stránky ve zkušebním režimu!

Vítejte

Široký Důl se nachází na území okresu Svitavy a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Polička. Obec se rozkládá asi 20 km západně od Svitav a 5 km severozápadně od města Polička. Leží v nadmořské výšce 512 až 604 m. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1269.

Celková katastrální plocha obce je 601 ha, z toho orná půda zabírá 51 %, 1/5 katastru obce je osázena lesním porostem, menší část plochy obce zabírají louky (méně než 1/3). Dominantu obce tvoří gotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1347, který je zapsán vc seznamu kulturních památek.. K architektonickým historickým památkám patří velmi zachovalá polygonální stodola s doškovou střechou a soubor zděných statků čtvercového typu.

Trvale obývá obec v průměru 392 obyvatel, průměrného věku 39 let. V obci byla vybudována plynofikace, veřejný vodovod, sběrný dvůr a kanalizace. Pro děti školního věku je v obci základní škola prvního stupně, pro využití volného času slouží knihovna, sportovní a dětské hřiště.

Obec je členem Spolku pro obnovu venkova, svazku Kraje Smetany a Martinů, svazku obcí AZASS, SMSV Poličsko, Mikroregionu Poličsko a Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Obec protíná cyklotrasa s odpočívadlem a mapou zajímavostí. 

 
Bez náhledu

6. poslední ples

čtvrtek, 16. leden 2020 // AKCE V OBCI

 

Patička stránky