Obsah stránky

Telefonní seznam

Název Telefon E-mail
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, PS Polička 950 577 111 hzs.policka@quick.cz
Policie ČR, obvodní oddělení Polička 461 725 024  
Městská policie 461 723 806, 736 441 421 policie@policka.org
Poličská nemocnice 461 722 700 nempol@tiscali.cz
Poliklinika v Poličce 461 722 155  
Svitavská nemocnice 461 569 205, 461 569 250 nemsy@nemsy.cz
Litomyšlská nemocnice 461 655 111 nemocnice@lit.cz
Česká pošta s.p. Polička 461 725 355  
Finanční úřad Svitavy 461 553 111 podatelna@svi.hk.ds.mfcr.cz
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy 461 544 011 kp.svitavy@cuzk.cz
Kontaktní místo státní sociální podpory Polička 461 724 245, 461 724 745  
Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy 461 576 111 posta.sy@cssz.cz
Úřad práce Svitavy, dislokované pracoviště Polička 461 725 089 svitavy@up.mpsv.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Polička 461 723 030  
Vodovody a kanalizace(VHOS a.s.) – poruchy 461 725 635  

Patička stránky