Obsah stránky

Základní škola

První zmínky o škole jsou z roku 1832, kdy jí byla určena malá světnička statku č.p 11. Školu tehdy navštěvovalo 35 dětí.

Vlastní budova školy byla vystavěna v roce 1858 jako jednopodlažní s bytem pro řídícího učitele. Ta však pro velký počet žáků nevyhovovala. Vyšší školní orgány na popud veřejnosti požadovaly rozšíření školy. S přestavbou školy bylo započato 17. května 1887 a 17.října téhož roku se v nové budově začalo opět vyučovat. Vznikla tak škola dvoutřídní, na tehdejší dobu velmi moderní. Ve školním roce 1888/89 navštěvovalo zdejší školu 110 žáků, to je nejvyšší počet dětí za celou historii školy. V dalších letech žáků ubývalo a v roce 1951 se počet snížil na 37 a škola se stala jednotřídní.

V roce 1971 se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí celé školní budovy. Současná Základní škola Široký Důl je vesnickou dvojtřídní školou. Jejím zřizovatelem je Obec Široký Důl. Výuka probíhá malotřídním způsobem se spojenými ročníky. Od roku 2001 má škola k dispozici školní družinu a dětem je poskytováno stravování. Tím byl naplněn dlouholetý záměr zřizovatele školy.

Děti ze zdejší malé školy odcházejí dobře připraveny k pokračování vzdělávacího procesu na druhém stupni ZŠ, ve výběrových třídách, i na osmiletých gymnáziích.

Zdejší škola je poměrně úzce spojena s vesnicí, a to, jak svým umístěním, tak i svými aktivitami. Rovněž ona se podílí na rázu vesnice a obohacuje život zdejších obyvatel.

 

Název: Základní škola a mateřská škola Široký Důl
Adresa: Široký Důl 100, 572 01 Polička
IČO: 75017172
telefon ZŠ: 461725973
telefon MŠ: 461310708
email: sirokydul@zskola.com
datová schránka: 8cfmsxi
číslo účtu:181893935/0300

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Kopecká
e-mail: sirokydul@zskola.com
Tel. č. 461 725 973

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Široký Důl, rozhodla ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Široký Důl uchazeče s následujícími registračními čísly: zssd/01/2019, zssd/02/2019, zssd/03/2019, zssd/04/2019, zssd/05/2019, zssd/07/2019 Počet přijatých uchazečů: 6 Počet nepřijatých uchazečů:0 O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.Přijatým dětem nemusí být rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data tohoto rozhodnutí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Adam Mašek e-mail: dpo@enterpolicka.cz

 

Mléko do škol

Od září 2017 se škola zapojila do projektu "Mléko do škol". V rámci projektu mají žáci zdarma nárok
na neochucené mléko a mléčné výrobky, a to cca 4x měsíčně.

Patička stránky