Obsah stránky

Základní škola a mateřská škola Široký Důl

Široký Důl 100, Polička 572 01

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Telefon: pevná linka 461 310 708, mobil 732 436 475

E-mail: mssirokydul@seznam.cz

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠIROKÉM DOLE

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční s ohledem na epidemiologickou situaci distanční formou bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout tiskopisy v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě a odevzdat je vyplněné v mateřské škole 13. 5. 2021 od 14-16 hodin.

Mateřská škola má pro školní rok 2021/2022 - 3 volná místa.

 

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyplněné potvrzení o očkování od dětského lékaře

Kopie rodného listu

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře do Přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemiologických opatření.

Povinnost plnit předškolní docházku mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci správního řízení ředitelka Základní školy a mateřské školy Široký Důl. Po zpracování žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam registračních čísel bude zveřejněn na nástěnce v mateřské škole. Výsledky přijímacího řízení obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou nebo na adresu uvedenou v přihlášce do 30ti dnů od data zápisu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU ZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/2022

1. Děti s trvalým pobytem v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Děti s povinnou předškolní docházkou.

2. Děti s trvalým pobytem v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2021 dvou a více let. Seřazení dětí podle věku od nejstaršího po nejmladšího.

3. Děti s jiným trvalým pobytem než v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Děti s povinnou předškolní docházkou.

4. Děti s jiným trvalým pobytem než v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2021 dvou a více let. Seřazení dětí podle věku od nejstaršího po nejmladšího.

                                                                                                                                                         Vypracovala: Bc. Hana Chadimová

 

Mateřská škola

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 30. 8. 2012 dnem otevřených dveří.

Zřizovatelem je Obec Široký Důl. Mateřská škola je jednotřídní a je umístěna se základní školou a obecním úřadem v jedné budově ve středu obce.

Mateřská škola je v přízemí. Po vstupu do budovy se napravo nachází dveře obecního úřadu, dále jsou na chodbě bezpečnostní dveře vedoucí do šaten dětí základní a mateřské školy. Každé dítě má svůj botník, věšák a odkládací plochu se svojí značkou. Na stěně jsou umístěny dvě nástěnky pro rodiče s aktuálními informacemi a sítě na obrázky a výrobky dětí.

Prostory mateřské školy jsou tvořeny hernou, ložnicí, jídelnou s kuchyní, toaletami pro děti a předsíní s toaletou pro personál.

Kolem budovy Základní a mateřské školy Široký Důl je dostatečně velká oplocená zahrada zajištěna zamykací brankou, vybavena herními prvky.

Věkové složení dětí je od 3 do 6 (7) let. V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice. Provoz mateřské školy je od 7:00 do 16:00 hodin. 

Název: Základní škola a mateřská škola Široký Důl
Adresa: Široký Důl 100, 572 01 Polička
IČO: 75017172
mobil: 723 436 475
telefon MŠ: 461310708
email: mssirokydul@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Adam Mašek

 

Patička stránky