Obsah stránky

Základní škola a mateřská škola Široký Důl

Široký Důl 100, Polička 572 01

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Telefon: pevná linka 461 310 708, mobil 732 436 475

E-mail: mssirokydul@seznam.cz

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

proběhne ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 16.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 – 6 (7) let.

Zákonní zástupci mohou do MŠ přihlásit děti, které ve školním roce 2022/2023

oslaví třetí narozeniny, nastoupit k předškolnímu vzdělávání mohou ve 3 letech.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které budou mít do 31. 8. 2022 5 let.

Po předchozí telefonické domluvě je možné navštívit a prohlédnout si prostory mateřské školy.

Tiskopisy můžete vyzvednout od 7. 3. v mateřské škole.

K zápisu s sebou přineste vyplněné tiskopisy s potvrzením od dětského lékaře,

rodný list dítěte a občanský průkaz.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠIROKÉM DOLE

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 12. 5. 2022 od 16 – 17 hodin v prostorách mateřské školy.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 – 6 (7) let. Zákonní zástupci mohou do mateřské školy přihlásit děti, které ve školním roce 2022/2023 oslaví třetí narozeniny, nastoupit k předškolnímu vzdělávání mohou ve 3 letech. Povinnost plnit předškolní docházku mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici v mateřské škole od 7. 3. 2022.

Po předchozí telefonické domluvě je možné navštívit a prohlídnout si prostory mateřské školy.

Dokumenty k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list pro dítě v mateřské škole (vyjádření od dětského lékaře)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře do Evidenčního listu pro dítě v mateřské škole.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci správního řízení ředitelka Základní školy a mateřské školy Široký Důl. Po zpracování žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam registračních čísel s výsledky bude zveřejněn na webových stránkách a na nástěnce v mateřské škole. Výsledky přijímacího řízení obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou nebo na adresu uvedenou v přihlášce do 30ti dnů od data zápisu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU ZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2022/2023

1. Děti s trvalým pobytem v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Děti s povinnou předškolní docházkou.

2. Děti s trvalým pobytem v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2022 dvou a více let. Seřazení dětí podle věku od nejstaršího po nejmladšího.

3. Děti s jiným trvalým pobytem než v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Děti s povinnou předškolní docházkou.

4. Děti s jiným trvalým pobytem než v Širokém Dole, které dosáhnou do 31. 8. 2022 dvou a více let. Seřazení dětí podle věku od nejstaršího po nejmladšího.

 

Vypracovala: Bc. Hana Chadimová, vedoucí učitelka MŠ

Patička stránky