Obsah stránky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Telefon: pevná linka 461 310 708, mobil 732 436 475

E-mail: mssirokydul@seznam.cz

 

INFORMACE PRO RODIČE

školní rok 2021/2022

ŠKOLKOVNÉ

1. Výše úplaty

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 činí 200 Kč/měsíc.

 

2. Způsob úhrady

Bezhotovostně na účet Základní školy a mateřské školy Široký Důl č. ú. 181 893 935/0300 do 25. dne předchozího kalendářního měsíce. Trvalý příkaz se zadává od 25. 8. do 25. 5.

 

3. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

  • pro dítě s povinnou předškolní docházkou a dítě s odkladem školní docházky
  • pro zákonného zástupce dítěte, který prokáže pobírání sociálního příplatku
  • pro fyzickou osobu, která pobírá dávky pěstounské péče
  • pro dítě se zdravotním postižením a děti s postavením azylanta

 

4. Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

  • o polovinu bude snížena úplata dítěti, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce (platí pro dlouhodobě nemocné a děti nastupující během školního roku)
  • pro kalendářní měsíc, v němž bude ředitelkou omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než pět dnů, stanoví poměrnou část výše úplaty. Tato možnost se poskytuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.  

 

5. V souvislosti s opatřením COVID-19

  • pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
  • pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy poměrnou část výše úplaty, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

STRAVNÉ

1. Svačiny - dopolední i odpolední svačina 19,- /den

                  - děti s odkladem školní docházky 21,-/den (OŠD)

Bezhotovostně stejně jako školkovné na účet Základní školy a mateřské školy Široký Důl    č. ú. 181 893 935/0300.

Trvalý příkaz se zadává od 25. 8. do 25. 5. ve výši 380,- / OŠD 420,- měsíčně.

 

2. Obědy - 19,-/den

               - děti s odkladem školní docházky 21,-/den (OŠD)

Číslo účtu jídelny v Lubné je 181 888 597/0300 variabilní symbol (      ), tam poukažte trvalý příkaz 380,- / OŠD 420,- měsíčně. Trvalý příkaz se zadává od 25. 8. do 25. 5.

 

Všechny platby musí být uhrazeny nejdéle do 1. 9. 2021, aby mohlo dítě nastoupit k předškolnímu vzdělávání.

 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Do 7 hodin omlouvejte nepřítomnost dítěte na tel. 732 436 475  smskou (nárok na stravu má dítě pouze 1. den nemoci).

Zákonný zástupce omlouvá dítě s povinnou předškolní docházkou ještě i písemně po ukončení nepřítomnosti do Omluvného listu, který je uložen v mateřské škole na vyžádání.

 

DO ŠKOLKY DĚTEM DONESTE

- bačkorky (s pevnou patou – ne krosky a pantofle)

- zdravou plastovou láhev

- krabičku na svačinu (děti chodící po obědě)

- kompletní náhradní oblečení, které uložte do žluté tašky v šatně

- oblečení na pobyt venku, připravte dětem na poličku botníku

- pyžamo, děvčata hřeben na vlasy

- 2 krabice tahacích papírových kapesníků a 1 balení klasických papírových kapesníků

- do školky si dítě může vzít jednu malou hračku (ne zbraně a hračky, které se mohou rozbít)

 

REŽIM DNE

6:30 –  8:30          scházení dětí, ranní hry, nabídka činností

8:30 –  8:45          tělovýchovná chvilka

8:45 – 9:00            svačina

9:00 –  10:00         DOPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ podle témat v ŠVP PV

                              cvičení ticha podle Marie Montessori                                      

                              komunitní kruh

         řízená činnost

         pitný režim, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:30       pobyt venku – hry na zahradě, procházka po okolí, do lesa

11:30 – 12:00       oběd

12:00 – 12:30       odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek

12:30 – 14:00       četba knihy, odpočinek na lůžku dle individuální potřeby do 14:30

13:30 – 14:00       předškoláček – klidové vzdělávací činnosti

14:00 – 14:30       svačina průběžně podle potřeby dětí

14:00 – 16:00       ODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

                               spontánní a pohybové aktivity podle přání dětí, pobyt na zahradě

14:00 – 16:00        odchod dětí

 

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLKY

Do mateřské školy patří pouze zdravé děti. Děti nemocné se necítí dobře, běžný režim dne ve školce je pro ně zátěží. Učitelky mají povinnost chránit zdraví dětí a viditelně nemocné dítě do školky nepřijmout. Pokud bude rodič trvat na převzetí dítěte do MŠ, můžeme požadovat potvrzení od dětského lékaře o bezinfekčnosti. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (covid-19, neštovice, žloutenka atd. nebo vši) je zákonný zástupce povinen MŠ informovat. Při náhlém onemocnění jsou rodiče telefonicky informováni a povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

Opatření v souvislosti s COVID-19 aktuálně se děti v MŠ netestují a není pro ně povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Pitný režim zůstává formou zdravých lahví. V prostorách školy se zákonní zástupci pohybují s ochranou dýchacích cest a nevstupují do herny.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Mateřská škola bude z provozních důvodů otevřena ve stejné dny jako základní škola.

Ředitelské volno 27. září (28. září státní svátek)

Podzimní prázdniny středa 27. října až pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny od 28. února – 6. března 2022

Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

 

CO BY MĚLO UMĚT VAŠE DÍTĚ, KTERÉ ZAČÍNÁ CHODIT DO ŠKOLKY

- umím si dojít na záchod, spláchnout a umýt si ruce

- najím se sám lžící a donesu si pití ke stolu

- vím, kdy mám použít kapesník a zvládnu se vysmrkat

- umím se obléknout a svléknout nebo požádat o pomoc

- navlékat bačkorky zvládnu sám

 

CO BY MĚL UMĚT PŘEDŠKOLÁČEK

- zvládnu se sám ustrojit

- utřu si zadeček

- vyřídím vzkaz

- jím příborem

- poznám své věci a mám za ně zodpovědnost

- dovedu správně držet tužku

- soustředím se na různé úkoly a dovedu je dokončit

- umím počkat, neskáču do řeči

 

Dodržuju dohodnutá pravidla ve školce i venku

- umím pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se

- snažím se s druhými domluvit

- pomáhám mladším dětem

- dbám na svou bezpečnost a na procházce jdu při kraji silnice

 

Paní učitelky se na mě mohou spolehnout

- na procházce můžu jít jako první

- vybírám pohádkovou knížku na čtení před odpočinkem

- odpočívám kratší dobu

- můžu na lanové prolézačky                                   

 

RADY PRO RODIČE

Děti doveďte ke dveřím třídy, připněte kolíček se značkou na odchod domů a osobně předejte dítě paní učitelce. Loučení neprodlužujte dětem je potom ještě větší smutno.

Pokud se objeví v jídelníčku jídlo, které vaše dítě nemá rádo, snažte se jej motivovat alespoň ochutnáním.

Když budou mít děti narozeniny nebo svátek, můžete přinést měkké bonbony nebo ovoce či zeleninu.

Čtěte pozorně informace na facebookových stránkách školky, aby se na nic nezapomnělo.

 

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI p. učiteky Hanka Chadimová a Terka Pospíšilová

Patička stránky