Obsah stránky

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Pokud to epidemiologická situace dovolí, zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne
v úterý 13. dubna 2021 od 14.00 – 17.00 hodin v budově školy. Pokud se nebudete moci dostavit, můžete si domluvit náhradní termín.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti po odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Vezměte s sebou rodný list dítěte. Ve škole zákonný zástupce vyplní připravený zápisní lístek a žádost o přijetí. Formuláře si může vyplnit i doma, tiskopisy žádostí jsou k dispozici v mateřské škole, případně si je můžete stáhnout a vytisknout
na www.sirokydul.cz – základní škola v sekci dokumenty.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky svého dítěte, je povinen vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky. Formulář o odkladu obdržíte u zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučujícím vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Děti si můžou k zápisu s rodiči nebo paní učitelkou zopakovat barvičky, geometrické tvary, zavazování tkaniček, rozeznávání pravé a levé ruky.

Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhl by zápis bez přítomnosti dětí, odevzdáním příslušných tiskopisů.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

 

Patička stránky