Obsah stránky

Podzimní prázdniny
Na týden od 26. 10. 2020 jsou vyhlášeny týdenní podzimní prázdniny, během nich dálková výuka nebude probíhat, nebudou zadávány žádné nové úkoly. Žáci 2. - 5. ročníku mají za úkol čtení libovolné knihy.

 

Domácí úkoly 1.ROČNÍK   

Po 19.10.
Hravá abeceda str. 35
čtení písmen- pracovní list písmeno P druhá strana
psaní- písanka 2 -str. 2 (nejdříve 4 řádky), další 3 řádky napsat za domácí úkol
matematika- str.46 spojit míče do brány se správným výsledkem, používejte prosím různé barvy

ONLINE SCHŮZKA 19.10. v 15.00
společně jsme udělali v Hravé abecedě str.34, procvičili + a - do 5

úterý 20.10.
Hravá abeceda: str.34/2 čtení slabik + čtení vystříhaných slabik
Písanka 2- str.3 (psát po 3- 4 řádcích, pak pauza, ruka odpočívá)
Matematika- str.47,48

středa 21.10.
procvičování čtení slabik- lístečky
Písanka 2- str.4 (s odpočinkem po 4 řádcích)
Prv (Já a můj svět)- str.18 (stromy na podzim), 19
ONLINE SCHŮZKA  v 15.00

čtvrtek 22.10.
ofocený prac. list písmeno U- 1.strana
Hravá abeceda: str.41 psaní čísel 1,2,3, čtení slabik str.34/2
matematika str.49
ONLINE SCHŮZKA v 15.00

pátek 23.10.
ofocený list lísmeno U 2.strana
Hravá abeceda: str.41 dokončit, čtení slabik 37/2
matematika str.50 (očísluj vagonky uprostřed strany), 51
 

~Domácí úkoly 2. ročník

pondělí 19. 10. 2020
Domácí úkol z českého jazyka z růžové učebnice (kočička) do malého sešitku ČJ-D str. 41/1 první sloupeček
Čítanka s porozuměním str. 39 – 1x přečíst

Český jazyk
Hravá písanka str.12 dva řádky
Hravá čeština str. 24/3, str. 29/7
Hravá čítanka str.24
Trénuj abecedu na www.skolakov.eu - český jazyk 2. třída- abeceda

Matematika
Matematika a její aplikace str. 38/1, 2, 3
Trénuj sčítání a odčítání do 20 na www.skolakov.eu - matematika 2. třída  - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

úterý 20. 10. 2020
Domácí úkol z Hravé matematiky (nakladatelství Taktik) str. 3/10
Čítanka s porozuměním str. 40

Český jazyk
Hravá písanka str. 12 další dva řádky
Hravá čeština str. 25 celá
Hravá čítanka str. 25
Stále trénuj abecedu.

Matematika
Matematika a její aplikace str. 38 sloupečky, str. 39/1

středa 21. 10. 2020
Domácí úkol z českého jazyka z růžové učebnice (kočička) do malého sešitku ČJ-D str. 41/5 dva řádky
Čítanka s porozuměním str. 41 dočíst + otázky k textu na druhé straně

Český jazyk
Hravá písanka str. 12 další dva řádky
Hravá čeština str. 26/3, 4, 5
Hravá čítanka str. 32 - 33
Trénuj abecedu.

Matematika
Matematika a její aplikace str. 39/2, 3

Ve středu 21. 10. 2020 ve 14.00 hodin dobrovolná on-line schůzka prostřednictvím Microsoft Teams. Připravte si pracovní sešit Hravé češtiny, mazací tabulku s fixem, případně papír a pero.
 

čtvrtek 22. 10. 2020
Domácí úkol z Hravé matematiky (nakladatelství Taktik) str. 3/11
Čítanka s porozuměním str. 42

Český jazyk
Hravá písanka str. 12 do pátku dodělat
Hravá čeština str. 27/6 Synonyma jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam např. pěkný - hezký
Stále trénuj abecedu.

Matematika 
Matematika a její aplikace str. 40 celá

pátek 23. 10. 2020
Domácí úkol z růžové učebnice (kočička) do malého sešitku str. 42/3 dva řádky
Čítanka s porozuměním str. 43

Český jazyk
Hravá čeština str. 27/7
Hravá čítanka str. 36 - 37

Matematika
Matematika a její aplikace str. 41/1, 2

 

Domácí úkoly 3.ročník
pondělí 19.10.

ČJ: učebnice 36/6 přečíst         

Procvičuj si VYJMENOVANÁ SLOVA (modrozelený sešit)- str.4/5
M: str.38, Hravá matematika 4/3
ONLINE SCHŮZKA 19.10. v 14.00

rozpis online schůzek v Teamsech na tento týden (vždy od 14.00 do 15):
po 19.10. český jazyk
út 20.10. anglický jazyk
st 21.10.- matematika
čt 22.10. prvouka
pá 23.10.- český jazyk

úterý 20.10.
Český jazyk
Hravá čeština: str.23, 22/3,4
procvičování vyjmenovaných slov na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

Matematika: str.39
procvičování násobilky osmi na: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

Anglický jazyk- online hodina
vytiskněte si prosím následující stranu: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/alphabet/my-abc/29702
- vystříhněte abecedu a nalepte si ji do sešitu, vyznačte krtkovi cestu

středa 21.10.
Český jazyk:
Hravá čeština str.24
Procvičuj si VYJMENOVANÁ SLOVA str.4 dokončit

Matematika
Hravá matematika- str.4 dokončit, 6/14, 7/18
procvičuj si násobilku 8 online

Prvouka
přečíst v učebnici str.11, 12
prac. sešit str.13

čtvrtek 22.10.
Český jazyk
Hravá čestina: str.24 dokončit (cv.10,11)
učebnice 31/7 napsat do ČJ-Š

Matematika: str.40, 41

Anglický jazyk: pracovní sešit 11/7, 16/1,4

pátek 23.10.
Český jazyk
Procvičuj si VYJMENOVANÁ SLOVA: str.5, 6/1
procvičuj na: http://www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/kategorie/b/

Matematika: str.42,43
Hravá matematika 6/13

Prvouka
pracovní sešit str.14, 15

čtení: každý den si půlhodinku čti, přečtené knihy si představíme ve škole při hodině čtení

~~Domácí úkoly 4. ročník
pondělí 19. 10. 2020
Domácí úkol z českého jazyka z učebnice Hravá čeština str. 21/5 šest vět
Čítanka Nová škola str. 43

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 7 poslední sloupec
Pracovní sešit Hravá čeština str. 30 celá
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 60 - 61
Barevné úlohy z češtiny str. 6
Trénuj vyjmenovaná slova na www.mojecestina.cz - vyjmenovaná slova

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 26/3,4 str. 27/4, str. 30 celá dělení se zbytkem. Na učivo dělení se zbytkem si zapni video na www.matyskovamatematika.cz - 4. ročník 1. díl - strana 14, Matýsek ti vysvětlí, jak se dělí se zbytkem.
Trénuj násobilku na www.skolakov.eu - matematika 4. třída - násobení a dělení

Anglický jazyk: 
přečíst comix- učebnice str.20-21

úterý 20. 10. 2020
Domácí úkol z hravé matematiky str. 4/4,5,6
Čítanka Nová škola str. 44 - 45

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 8 první sloupec
Pracovní sešit Hravá čeština str. 31 celá
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 62 - 63
Barevné úlohy z češtiny str. 7

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 31/1,2

V úterý 20. 10. 2020 on-line schůzka prostřednictvím Microsoft Teams. Připrav si pracovní sešit Hravé češtiny, procvičování pravopisu, mazací tabulku s fixem, případně papír a pero.

Anglický jazyk
ONLINE HODINA přes Teamsy od 15.00
procvičování slovní zásoby, sloveso CAN, čtení komixu učebnice str. 20-21

středa 21. 10. 2020
Domácí úkol z českého jazyka z učebnice Hravá čeština str. 22/1 dva řádky
Čítanka Nová škola str. 46 - 47

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 8 druhý sloupec
Pracovní sešit Hravá čeština str. 32 celá
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 64 - 65
Barevné úlohy z češtiny str. 8
Trénuj stavbu slova na www.skolakov.eu - český jazyk 4. třída - stavba slova

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 31/3, 4

čtvrtek 22.10.2020
Domácí úkol z Hravé matematiky str. 4/7, 8
Čítanka Nová škola str. 48 -48

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 8 poslední sloupeček
Hravá čeština str. 33 celá
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 66 -67
Barevné úlohy z češtiny str. 9

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 32/1, 2

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 ve 14.00 hodin on-line schůzka. Připrav si procvičování pravopisu, papír a pero. Procvičímě skupiny mě/mně, v matematice násobilku.

Anglický jazyk
pracovní sešit str.20, 21
doplň věty a zapiš je do sešitu: Cats can________. Dogs can´t __________. Rabbits can´t ________. Birds can ___________. Fish can ___________.

pátek 23. 10. 2020
Domácí úkol z českého jazyka z učebnice Hravá čeština (nakladatelství Taktik) str. 23/2
Čítanka str. 50 - 52

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 9/1
Hravá čeština str. 34 celá
Čtení s porozuměním str. 68 - 69
Barevné úkohy z češtiny str. 10

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 32/3, str. 33/1, 2, sloupeček
 

 

Domácí úkoly 5. ročník
Oprava úkolu v hravé češtině str. 23 celá, ve starším vydání pracovního sešitu platí původní zadání.
pondělí 19. 10. 2020
Domácí úkol z modré učebnice (nakladatelství Nová škola) do malého sešitu ČJ-D str. 25/3 tři řádky
Čítanka Nová škola str.43

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 7 poslední sloupec
Hravá čeština str. 26 dodělat
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 60 - 61
Barevné úlohy z češtiny str. 7
Trénuj stavbu slova na www.skolakov.eu - český jazyk 4. třída - stavba slova

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 34/1, str. 35/3
Trénuj na www.skolakov.eu - matematika 4. třída - písemné násobení a dělení

V pondělí 19. 10. 2020 ve 14.00 hodin on-line schůzka prostřednictvím Microsoft Teams. Připravte si pracovní sešit - Hravá čeština
a procvičování pravopisu.

Anglický jazyk- ONLINE SCHŮZKA  přes Teamsy od 10.00
opakování Shops, předložky next to, opposite, between, present continuous (přítomný průběhový čas)
DÚ: napsat 4 věty podle učebnice str. 12 ( o číslech 1,2,5,10)
např. He is sleeping.

úterý 20. 10. 2020
Domácí úkol z Hravé matematiky str. 4/4,5
Čítanka Nová škola str. 44-45

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 8 první sloupec
Hravá čeština str. 27 celá
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 62-63
Barevné úlohy z češtiny str. 8

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 38 celá

Anglický jazyk
 zopakujte si slovní zásobu první lekce- nakupování, obchody, předložky
připravte si čtení a překlad comixu- učebnice str.20-21

středa 21. 10. 2020
Domácí úkol z modré učebnice (nakladatelství Nová škola) do malého sešitku ČJ-D str. 26/7
Čítanka Nová škola str. 46-47

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 8 druhý sloupec
Hravá čeština str. 28 celá
Čtení s porozuměním nakladatelství Taktik str. 64-65
Barevné úlohy z češtiny str. 9

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 39 celá

Angličtina: ONLINE HODINA OD 10.00

čtvrtek 22.10. 2020
Domácí úkol z Hravé matematiky str. 4/6
Čítanka str. 48 -49

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 8 poslední sloupeček
Hravá čeština str. 29 celá
Čtení s porozuměním str. 66 - 67
Barevné úlohy z češtiny str. 10

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 40 -41

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 v 10.00 hodin on-line schůzka. Připravte si procvičování pravopisu, pracovní sešit Hravé češtiny.

           
Anglický jazyk
pracovní sešit str. 20, 21
opakovat slovíčka, fráze, probrané učivo 1.lekce 

pátek 23. 10. 2020
Domácí úkol z českého jazyka z učebnice Nová škola do malého sešitku str. 26/8 sedm vět
Čítanka str. 50 - 52

Český jazyk
Procvičování pravopisu str. 9/1
Hravá čeština str. 30 celá
Čtení s porozuměním str. 68 - 69
Barevné úlohy z češtiny str. 11

Matematika
Matematika nakladatelství Prodos str. 42/1,2,3
 

Ředitelské volno

  V souladu s §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 16. 11. 2020 ředitelské volno
z organizačních důvodů.
Mgr. Lenka Kopecká, ředitelka školy

 

Matematický korespondenční seminář Matýsek 2020/2021
Seminář je určen žákům 4. a 5. ročníku. Jedná se o tříkolovou soutěž, kde v každém kole řeší žáci 4 zajímavé matematické úlohy. Úkoly
s řešením odesílají na adresu: RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl. Termín uzávěrky I. kola letošního ročníku je 18. 11. 2020. Zadání žáci 4. a 5. ročníku obdrželi ve škole. Zúčastněným žákům přejeme hodně úspěchů při jejich řešení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky