Obsah stránky

Školní výlet do Hlinska

Termín: v úterý 21. 5. 2024

Navštívíme: Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko – lektorovaný program „Letem světem planetou“ + muzeum motýlů a brouků

Vstupné: 90 Kč do vzdělávacího centra + 50 Kč do muzea, celkem 140 Kč

Doprava: objednaným autobusem

Odjezd: v 8:00, předpokládaný příjezd ve 12:30 hodin. Po příjezdu oběd ve škole, školní družina bude v běžném provozu.

S sebou pití, svačinu, pohodlnou obuv, pokrývku hlavy, v případě deště pláštěnku.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

V pondělí 20. 5. se bude celá škola fotografovat.
Cena hromadné fotografie: 50 Kč, cena malé fotky: 40 Kč (s kamarádem, jednotlivec – 3ks – 120 Kč- 3x40)

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO
V souladu s §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro základní školu na pátek 31. 5. 2024 ředitelské volno z důvodu dozoru pedagogů na dětském dnu Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Oběd je dětem hromadně odhlášen. Toto ředitelské volno se vztahuje pouze pro základní školu, mateřská škola nebude v tento den uzavřena.

Mgr. Lenka Kopecká
ředitelka ZŠ a MŠ Široký Důl

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Široký Důl, rozhodla ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Široký Důl uchazeče s následujícími registračními čísly:zssd/01/2024, zssd/02/2024, zssd/03/2024, zssd/04/2024, zssd/05/2024
Počet přijatých uchazečů: 5
Počet nepřijatých uchazečů:0
O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nemusí být rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data tohoto rozhodnutí.

V Širokém Dole 23. 4. 2024

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prvence digitální propasti)

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky