Obsah stránky

Ve čtvrtek 8. 6. muzeum v Poličce -  Hlavolamy

Odjezd linkovým autobusem v 9:10, příjezd ve 12:00, po příjezdu výuka podle rozvrhu, školní družina bude probíhat.

Od 8:00 – 8:45 bude vyučovací hodina.

Vybíráme 20 Kč na autobus.

 

 

Doučování žáků škol
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu Doučování žáků škol. Aktivity jsou od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022 financovány z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky