Obsah stránky

Dokumenty ZŠ

Název Typ
Doučování žáků pdf pdf
Omluvenka ze školní družiny docx docx
Pravidla pro hodnocení žáků docx docx
Školní řád doc doc
Vnitřní řád školní družiny docx docx
Výroční zpráva 2022/2023 docx docx
Zápisní list do 1. třídy docx docx
Žádost o odklad školní docházky docx docx
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doc doc

Patička stránky