Obsah stránky

Dokumenty ZŠ

Název Typ
Doučování žáků pdf pdf
Pravidla pro hodnocení žáků docx docx
Školní řád doc doc
Vnitřní řád školní družiny docx docx
Výroční zpráva 2021/2022 docx docx
Zápisní list do 1. třídy docx docx
Žádost o odklad školní docházky docx docx
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doc doc

Patička stránky